Whisthajerne


Whisthajerne

Hans, Iain, Karsten, Lars A, Lars E og Niels

  Forsiden  
|
  Fotoalbum  
|
  Kalender  
|
  Kurverne  
|
  Regler  
|
  Resultater  
|
  Xfiles  

 

Kære Alle

Så er regnskabet lukket for 2016

Vi skal i byen den 8. december og da Iain er den som har tabt mindst kommer han "gratis" med, mens resten skal bidrage med følgende:

Lars A:     226
Niels:       114
Hans:       111
Karsten:    10
Lars E:         9
Iain:             0 

Kh

Lars 

Formkurven 2015-2016

 

Kasseregnskabet siden sidste udbetaling (pr 18/1-16)

   

2013-2016

Niels

Lars E

Karsten

Lars A

Hans

Iain

Tabt

-776

-714

-670

-982

-848

-358

Vundet

892

718

754

838

701

424

Fravær

94

51

97

 

 19

398

Til Kassen

-870

-765

-766

-982

-867

-756